Even contact in de Corona-tijd

We zitten met z’n allen in een vreemde situatie. Het is een ‘intelligente lockdown’, waar we enerzijds veel begrip voor hebben, maar anderzijds ook de moeilijke kanten van zien. Velen van ons ervaren dat aan den lijve. Het is niet makkelijk: opgesloten zitten in huis, wegvallende contacten, wegvallende bezoeken van familie, kinderen en kleinkinderen. En voor degenen die te maken hebben met ziekenhuis of verpleeghuis kan het nog schrijnender zijn: je partner niet meer mogen ontmoeten.

Gelukkig zijn er tegenwoordig mogelijkheden zoals ‘beeldbellen’. Het blijft behelpen, maar het is beter dan niets. En ondertussen proberen we, voor zover het kan, door af en toe wat te draaien met onze schouders en wat te zwaaien met onze armen en benen, toch nog een beetje soepel te blijven. We missen de sport, we missen de beweging. En we missen de gezelligheid. Kortom: we missen elkaar!

Zo tussen Koningsdag en Bevrijdingsdag willen we als bestuur graag even laten weten dat we jullie niet vergeten! Persoonlijk contact is natuurlijk beter. We hopen jullie de komende tijd daarom zoveel mogelijk ook even via de telefoon te ‘ontmoeten’.
We hopen dat iedereen het naar omstandigheden goed maakt! Hopelijk zonder Covid-19 (wat een naam voor een ziekte…; verzin maar eens iets wat past bij mazelen, rode hond, bof of griep), en hopelijk ook zonder ziektegevallen in de kring van geliefden en naasten. En hopelijk ook met voldoende mensen om je heen die naar je omkijken en naar wie je kunt omkijken. We wensen iedereen veel sterkte, vooral voor de stille momenten en de momenten dat moedeloosheid dreigt.

Komende dinsdag een blije viering van Bevrijdingsdag gewenst, na een moment stilte op maandag voor wie hun leven gaven voor onze vrijheid. Reden tot dankbaarheid, ondanks het gedoe, het verdriet en de zorgen nu.
Alle goeds gewenst!

PS Het refrein van ons clublied (wijs: M’n opa), om de moed erin te houden:

De Sleutels, De Sleutels, De Sleutels, Samen sporten en bewegen maakt ons blij.
De Sleutels, De Sleutels, De Sleutels, GSV De Sleutels zijn wij.
Wij zijn De Sleutels, wij zijn De Sleutels, GSV De Sleutels zijn wij.
Wij zijn De Sleutels, wij zijn De Sleutels, GSV De Sleutels zijn wij.

Het nieuwe bestuur is geïnstalleerd

De ledenvergadering op 20 maart 2020 is door de corona-maatregelen niet doorgegaan. We
hebben samen met het aftredende bestuur in het bericht daarover gevraagd om te reageren
op twee voorstellen, die vroegen om een besluit. Dankzij artikel 22 lid 8 van statuten van
GSV De Sleutels kunnen besluiten gelukkig ook schriftelijk genomen worden.
We hebben hierop alleen instemmende reacties ontvangen, waardoor beide besluiten
genomen zijn:
1. Het (afgetreden) bestuur is décharge verleend voor de verslaglegging over 2019.
2. Het voorgedragen nieuwe bestuur is geïnstalleerd.
We willen jullie hartelijk bedanken voor de vele ondersteunende berichten die we hebben
ontvangen. Ook zijn we blij met de hulp die deze en gene al heeft aangeboden. Daar hopen
we zeker gebruik van te maken! Want we zijn een vereniging, en dus ‘voor en door de
leden’.

Contributie 2e kwartaal 2020 vervalt

Door de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus zoveel mogelijk te vertragen, kunnen we helaas niet meer sporten. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren. Wij hebben daarom als bestuur nu alvast de knoop doorgehakt: de contributiefacturen voor
het 2e kwartaal zullen NIET verstuurd worden. Die contributie vervalt.
Hoe het vanaf 1 juli verder zal gaan, weten we natuurlijk nog niet. We houden jullie op de
hoogte. Voor nu wensen we iedereen veel sterkte, wijsheid en gezondheid toe. En
creativiteit om met de situatie om te gaan. Alle goeds gewenst!

Nieuwe Wetbelts uitgereikt

Wetbelts gekregen van Rabobank Wensenfonds

Op maandag 14 april 2014 heeft de heer Reebergen van de Rabobank in het zwembad alle aquajoggers van GSV De Sleutels persoonlijk een nieuwe wetbelt overhandigd. Vanuit het Rabobank Wensenfonds heeft de Rabobank maar liefst 25 nieuwe wetbelts gegeven aan GSV De Sleutels.

Na een dankwoord door voorzitter Rob van Weesel vond de uitreiking plaats. Dankzij deze nieuwe wetbelts, die door veel van de aquajoggers direct gewaardeerd werden (“deze zit veel lekkerder!”) kan de vereniging een nog verdere groei aan. Het is mooi om te zien dat er op deze manier vanuit de samenleving betrokkenheid en waardering voor GSV De Sleutels getoond wordt. Daar zijn we als vereniging heel blij mee.

Wetbelts door Rabobank Wensenfond

Het bestuur heeft bij het Rabobank Wensenfonds eind mei een wens ingediend voor het sponsoren voor 25 nieuwe Wetbelts voor onze zwemafdeling t.b.v. het Aqua joggen.

U hebt uw stem via de RABO bank site kunnen uit brengen.
Van de ruim 110 verenigingen/instellingen die zich hadden opgegeven was “De Sleutels” één van de 50 genomineerden.
 
Ons bestuur werd uitgenodigd om op donderdagavond 21 september naar de prachtig gerestaureerde Stadsgehoorzaal te komen.

André en Rob hebben aan deze uitnodiging gehoor gegeven en waren op de afgesproken tijd 19.30 uur in de zaal. Een drietal leuk uitgedoste dames – het muzikale trio De Hartelijke Dames presenteerden de avond.
Bij de rubriek sport, waar onze aanvraag bij behoorde, werd als tweede genomineerde in deze categorie De Sleutels genoemd en moest Rob zich naar het toneel begeven. De 6 genomineerde verenigingen moesten via hun vertegenwoordiger uitleggen welke wens zij ingediend hadden.
Na hun uitleg en applaus van het publiek mochten de genomineerden weer in de zaal plaats nemen. Van deze 6 genomineerde verenigingen kregen er “slechts” 3 hun wens uitgekeerd. En laten wij nu bij de gelukkige winnaars behoren. Dus Rob weer het toneel op om de cheque en een prachtige bos bloemen in ontvangst te nemen.
Na de eerste 3 categorieën volgde een pauze met een drankje, waarna nog 2 categorieën aan de beurt kwamen.

[ foto]

De avond werd afgesloten met een spetterend optreden van Barbara Straathof, in het seizoen 2012-2013 deelneemster aan het TV programma The Voice of Holland.
Of dit alles niet genoeg was werden wij na afloop getrakteerd op heerlijke hapjes en drankjes.
Met een zeer voldaan gevoel keerden André en Rob om ca. 10.30 uur huiswaarts.

‘Bewegen met een beperking, bewegen zonder beperking.’

© 2020 GSV De Sleutels. Website door interlijn.nl in opdracht van ict4free.nl.