Het nieuwe bestuur is geïnstalleerd

De ledenvergadering op 20 maart 2020 is door de corona-maatregelen niet doorgegaan. We
hebben samen met het aftredende bestuur in het bericht daarover gevraagd om te reageren
op twee voorstellen, die vroegen om een besluit. Dankzij artikel 22 lid 8 van statuten van
GSV De Sleutels kunnen besluiten gelukkig ook schriftelijk genomen worden.
We hebben hierop alleen instemmende reacties ontvangen, waardoor beide besluiten
genomen zijn:
1. Het (afgetreden) bestuur is décharge verleend voor de verslaglegging over 2019.
2. Het voorgedragen nieuwe bestuur is geïnstalleerd.
We willen jullie hartelijk bedanken voor de vele ondersteunende berichten die we hebben
ontvangen. Ook zijn we blij met de hulp die deze en gene al heeft aangeboden. Daar hopen
we zeker gebruik van te maken! Want we zijn een vereniging, en dus ‘voor en door de
leden’.

‘Bewegen met een beperking, bewegen zonder beperking.’

© 2020-2024 GSV De Sleutels. Website door interlijn.nl in opdracht van ict4free.nl.