Contributie

GSV De Sleutels probeert de contributie zo laag mogelijk te houden. Door voortdurend op de kleintjes te letten, en dankzij bijdragen van sponsors lukt dat nog steeds. Zo kunnen ook mensen met een wat kleinere beurs meedoen.

Bowlen
Contributie lidmaatschap per seizoen € 25,- (inclusief 1 consumptie per keer).

Alle andere sporten
Contributie lidmaatschap per jaar € 192,00
Er wordt viermaal (ieder kwartaal) € 48,00 in rekening gebracht.

Korting bij Zorg & Zekerheid
Wie bij Zorg & Zekerheid een aanvullende ziektekostenverzekering heeft, krijgt een forse vergoeding van deze verzekeraar (Z&Z-code 0164).

Toelichting op de reductie-mogelijkheden
Wie 2 sporten beoefent, krijgt op de 2e sport 25% reductie.
Voorbeeld: 1x zwemmen en 1x aquajoggen (of 2x zwemmen): jaarcontributie € 192,00 + € 144,00 = € 336,00

Wie sport beoefent met zijn/haar partner, krijgt voor de partner 50% reductie.
Voorbeeld: 1x zwemmen met partner: jaarcontributie € 192,00 + € 96,00 = € 288,00

Betaalmogelijkheden
Wij stellen het op prijs als u ervoor kiest om GSV De Sleutels te machtigen voor automatische afschrijving van de contributie. De contributie wordt telkens in de eerste week van het kwartaal geïncasseerd.

De ingevulde en ondertekende machtiging kunt u per e-mail indienen bij de secretaris (), of via het postadres
Ereprijskamp 24
2353 HZ Leiderdorp

Formulier machtiging

Als u de betalingen zelf wilt regelen, kan dat na ontvangst van de factuur. U ontvangt die in de eerste week van het desbetreffende kwartaal.