Lidmaatschap

Aanmelden lidmaatschap

Als u overweegt lid te worden van GSV De Sleutels – wat wij bijzonder op prijs zouden stellen! – kunt u gebruik maken van onderstaande formulieren.

Aanmelden van het lidmaatschap kan door het invullen en inleveren van het aanmeldingsformulier met eventueel een doktersverklaring of eigen verklaring (nodig voor zwemmen en aquajoggen) bij de secretaris van GSV De Sleutels. Het lidmaatschap gaat in op de dag van aanmelding, waarna dit per 1 januari van elk jaar automatisch wordt verlengd.

Ook kunt u voor nadere kennismaking contact opnemen met de coördinator van de sport waarin u geïnteresseerd bent.

Zwemmen & Aquajoggen
Kees Westra (…) …

Showdown
Alex Burgel (…) …

Schieten
Henk Koster (071) 541 73 33

Bowlen
Cees Zwanenburg (071) 541 02 17

Formulieren:

• aanmeldingsformulier
• machtiging voor automatische incasso

Voor deelname aan zwemmen of aquajoggen is bovendien een van de volgende formulieren nodig:
• doktersverklaring
• eigen verklaring

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (31 december) en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Opzeggingen dienen dus voor 3 december schriftelijk gedaan te worden bij de ledenadministratie van GSV De Sleutels.

Postadres: A. Tinneplein 170, 2331 PP, Leiden, e-mail: .

‘Bewegen met een beperking, bewegen zonder beperking.’

© 2020 GSV De Sleutels. Website door interlijn.nl in opdracht van ict4free.nl.