Lidmaatschap

Aanmelden lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat in op de dag van aanmelding en loopt ten minste tot het einde van het volgende kwartaal. Het lidmaatschap wordt telkens automatisch met een kwartaal verlengd, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand.

Feestdagen en vakanties en dergelijke zijn verdisconteerd in de jaarcontributie (zie onder Contributie). De jaarcontributie wordt om praktische redenen in vier termijnen/kwartalen gesplitst en in rekening gebracht, uitgezonderd die voor het Bowlen. Als je je na opzegging van het lidmaatschap weer aanmeldt binnen hetzelfde kalenderjaar, wordt de contributie van het hele jaar in rekening gebracht.

Als je lid wilt worden van GSV De Sleutels kun je gebruik maken van onderstaand aanmeldingsformulier. Voor zwemmen en aquajoggen is bovendien een doktersverklaring of eigen verklaring nodig. Wie al lid is, kan het afzonderlijke machtigingsformulier gebruiken om automatische incasso in gang te zetten.

Formulieren:

aanmeldingsformulier
machtiging voor automatische incasso

Voor deelname aan zwemmen of aquajoggen is bovendien een van de volgende formulieren nodig:
doktersverklaring
eigen verklaring