Geschiedenis

De geschiedenis van GSV De Sleutels is begonnen in 1959. De geschiedenis van de gehandicaptensport is nog ouder. Reden genoeg om daar ook enige aandacht aan te geven. Achtereenvolgens komen aan de orde:

 • Geschiedenis van de gehandicaptensport
 • Geschiedenis van GSV De Sleutels
 • Geschiedenis van het logo
 • Iets over bereikbaarheid

Geschiedenis van de gehandicaptensport

Oorlogen, epidemieën, ongevallen en al dan niet aangeboren afwijkingen zijn er de oorzaak van dat een deel van de wereldbevolking gehandicapt is. De relatie tussen handicaps en het doen van oefeningen voor herstel is niet nieuw. Voor veel gehandicapten is het echter niet mogelijk zich een plaats te verwerven in de validesport. Tijdens de revalidatie zijn velen van hen met sportbeoefening in aanraking gekomen. In de verschillende revalidatiecentra groeide langzaam het besef dat sportieve ontwikkeling in hoge mate kan bijdragen tot terugkeer in de maatschappij.

In het bijzonder de voortrekker van de moderne gehandicaptensport, Sir Ludwig Guttmann, van 1944 tot 1966 werkzaam in het Stoke Mandeville Hospital te Engeland, onderkende dat sporten een zeer gunstige invloed heeft op de gezondheid. Onder zijn leiding gaat men tijdens het revalidatieproces aan sport doen. Vooral sporten die weinig tot geen aanpassing behoefden zoals tafeltennis en handboogschieten hadden in het begin de voorkeur. Door deze ontwikkeling vonden de betrokkenen hun zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde terug.

Na de Tweede Wereldoorlog had men in Nederland een groot aantal oud-militairen die door het oorlogsgeweld blijvend gehandicapt zouden zijn. Na de revalidatie bracht hun ervaring hen er toe naar mogelijkheden te zoeken om de sportbeoefening voor te zetten. Vanuit hun belangenorganisatie de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers, kortweg BNMO, werd meer en meer de behoefte voelbaar om georganiseerd sport te bedrijven.

Met het verstrijken van de jaren ontstond ook de mogelijkheid voor niet-militaire gehandicapten zich aan te sluiten bij de verschillende sportclubs. Vergrijzing van de oorlogsslachtoffers leidde er toe dat de BNMO naar de achtergrond werd gedrongen. Maar de vraag naar sport bleef en zo ontstonden de eerste sportverenigingen voor gehandicapten. De BNMO bleef de eerste jaren nog wel een belangrijke subsidiegever.

Geschiedenis van GSV De Sleutels

Uit de BNMO, de 'moeder van de gehandicaptensport in Nederland' is op 1 september 1959 GSV De Sleutels opgericht, als 'gehandicapten-sportvereniging' voor Leiden en omgeving. Dat is dus eerder nog dan de Nederlandse Invaliden Sportbond (NIS), de latere Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS), die pas in 1961 het levenslicht zag. Deze is door een fusie overgegaan in NEBAS/NSG, en heet sinds 16 april 2008 Gehandicaptensport Nederland.

Het is vooral de zitvolleybalsectie geweest, van waaruit de vereniging zich in het verleden heeft opgebouwd. Later werden sporten zoals Basketbal, Goalbal, Slender-You, Fitness, Schieten, Schermen, Tafeltennis, Aquajoggen en Zwemmen toegevoegd.

De afgelopen 50 jaar heeft GSV De Sleutels aangetoond organisatorisch veel aan te kunnen.

 • 1965 Ned. Kampioenschap tafeltennis
 • 1980 Ned. Kampioenschap schermen
 • 1985 Ned. Kampioenschap luchtdruk geweer/pistoolschieten
 • Diverse nationale toernooien (goalball/showdown)
 • Jubilea van de vereniging (25/35/40 jaar)
 • 2004 Nederlands Kampioenschap showdown
 • 2005-2006 Nederlands Kampioenschap Showdown

GSV De Sleutels is een gezonde vereniging met ca. 100 sportende leden uit de hele Leidse regio. Zij wil sportbeoefening mogelijk maken voor mensen met een tijdelijke en/of langdurige fysieke of ook psychische beperking in de breedste zin des woord. 'Bewegen met een beperking' is het motto.

Geschiedenis van het logo

logoBij een vereniging met zo'n rijke historie hoort aandacht voor uitstraling. Daarom is in 2011 een nieuw logo ontwikkeld. Voor de ontwikkeling was van belang dat de lijn met de geschiedenis behouden bleef, maar dat er toch een fris eigentijds beeld zou ontstaan, dat weer jaren het gewenste beeld van GSV De Sleutels kan uitstralen.

 • Het nieuwe woord/beeldmerk is een duidelijke verwijzing naar het oude logo. Tegelijkertijd is het een modernisering, die bijdraagt aan de benodigde uitstraling.
 • De naam GSV De Sleutels is moderner vormgegeven, en maakt nu deel uit van het woord/beeldmerk, waardoor de uitstraling stabiel is.
 • Door de naam GSV De Sleutels blijft het typische Leidse element dominant aanwezig, hoewel de vereniging natuurlijk een regio-functie vervult.
 • Dit wordt nog onderstreept door het kleur-gebruik: Leids rood.
 • De vormgeving symboliseert beweging, sportiviteit en diversiteit.
 • Er is nog gezocht naar mogelijkheden om de sleutels ook grafisch een plaats te geven, maar dat bleek afbreuk te doen aan het resultaat.

Afbeelding: het oude logoHet oude logo is de historische variant: een gestyleerde rolstoeler, weliswaar zonder beweging, maar in een rad met spaken dat de beweging en de diversiteit aan sporten moet uitdrukken. Ook Leids rood, met bovendien de Leidse sleutels.

Bereikbaarheid

Sport voor gehandicapten is niet zo gewoon en bereikbaar; de sport bevindt zich nog steeds in een situatie van achterstand. Sporten is voor een gehandicapte vrijwel altijd kostbaarder dan voor validen, mede door aangepaste sportuitrusting, bijzondere voorzieningen voor het vervoer en de veelal onmisbare deskundige begeleiding en de vaak vele (nood)oplossingen waarnaar moet worden gezocht om sportaccommodaties geschikt te maken. Er moeten doorgaans veel extra kosten gemaakt worden voordat sport beoefend kan worden.

Naast deze materiële kant is er nog een sociale kant. Ook de vervoersvoorzieningen of bijdragen in eigen vervoermiddelen worden drastisch teruggeschroefd.

Voor het benodigde geld kan, zeker nu de subsidiekranen steeds meer worden toegeknepen, niet langer meer als vanzelfsprekend een beroep worden gedaan op de landelijke, provinciale of gemeentelijke overheden. We zijn nu, maar ook in de toekomst steeds meer afhankelijk van sponsors, donaties en subsidie. Dankzij deze extra middelen kunnen we de contributie zo laag mogelijk houden.

Onze sporten kunnen worden beoefend dankzij de grote inzet van vele vrijwilligers die belangeloos hun tijd ter beschikking stellen.