Geschiedenis

De geschiedenis van GSV De Sleutels is begonnen in 1959. De geschiedenis van de gehandicaptensport is nog ouder. Voor ons een reden om daar ook enige aandacht aan te geven.
Om te beginnen een overzicht van de geschiedenis van de vereniging, met een kort verslagje van het 50-jarig jubileum, en ook een beschrijving van de geschiedenis van gehandicaptensport in het algemeen.

 • Geschiedenis van de gehandicaptensport
 • Geschiedenis van het logo
 • Geschiedenis van GSV De Sleutels

Geschiedenis van de gehandicaptensport

Oorlogen, epidemieën, afwijkingen, zijn er altijd de oorzaak van geweest dat een deel van de wereldbevolking gehandicapt is.
Reeds in de oudheid is er een relatie tussen gehandicapten en het doen van oefeningen voor herstel waarneembaar.
Voor veel gehandicapten was het niet mogelijk zich een plaats te verwerven in de validesport. Tijdens hun revalidatie zijn velen van hen met sportbeoefening in aanraking gekomen. In de verschillende revalidatiecentra groeide langzaam het besef dat sportieve ontwikkeling in hoge mate kan bijdragen tot terugkeer in de maatschappij.

In het bijzonder de voortrekker van de moderne gehandicaptensport, Sir Ludwig Guttmann, werkzaam in het Stoke Mandeville Hospital te Engeland, onderkende al snel dat het aan sport doen een zeer gunstige invloed had op het spiersysteem. Onder zijn leiding gaat men tijdens het revalidatieproces aan sport doen. Vooral sporten die weinig tot geen aanpassing behoefden zoals tafeltennis en handboogschieten hadden in het begin de voorkeur. Door deze ontwikkeling hervond de betrokkene het zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde terug.

Na de 2de Wereld Oorlog had men in Nederland een groot aantal oud-militairen die door het oorlogsgeweld blijvend gehandicapt zouden zijn. Na de revalidatie bracht hun ervaringen hen er toe naar mogelijkheden te zoeken om de sportbeoefening voor te zetten. Vanuit hun belangenorganisatie de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers, kortweg BNMO, werd meer en meer de behoefte voelbaar om georganiseerd sport te bedrijven.

Met het verstrijken der jaren kwam ook de mogelijkheid voor niet-militairen gehandicapten zich aan te sluiten bij de verschillende sportclubs. Vergrijzing van de oorlogsslachtoffers heeft er echter toe geleid dat de BNMO naar de achtergrond werd gedrongen. De vraag naar sport bleef en aldus ontstonden de eerste sportverenigingen voor gehandicapten. De bond bleef de eerste jaren nog wel een belangrijke subsidiegever.

Geschiedenis van het logo

logoBij een vereniging met zo'n rijke historie hoort aandacht voor uitstraling. Daarom is in 2011 een nieuw logo ontwikkeld. Voor de ontwikkeling was van belang dat de lijn met de geschiedenis behouden bleef, maar dat er toch een fris eigentijds beeld zou ontstaan, dat weer jaren het gewenste beeld van GSV De Sleutels kan uitstralen.

 • Het nieuwe woord/beeldmerk is een duidelijke verwijzing naar het oude logo. Tegelijkertijd is het een modernisering, die bijdraagt aan de benodigde uitstraling.
 • De naam GSV De Sleutels is moderner vormgegeven, en maakt nu deel uit van het woord/beeldmerk, waardoor de uitstraling stabiel is.
 • Door de naam GSV De Sleutels blijft het typische Leidse element dominant aanwezig, hoewel de vereniging natuurlijk een regio-functie vervult.
 • Dit wordt nog onderstreept door het kleur-gebruik: Leids rood.
 • De vormgeving symboliseert beweging, sportiviteit en diversiteit.
 • Er is nog gezocht naar mogelijkheden om de sleutels ook grafisch een plaats te geven, maar dat bleek afbreuk te doen aan het resultaat.

[[ oude logo ]]

Het oude logo is de historische variant: een gestyleerde rolstoeler, weliswaar zonder beweging, maar in een rad met spaken dat de beweging en de diversiteit aan sporten moet uitdrukken. De zelfde kleur rood, met bovendien de Leidse sleutels.

Geschiedenis van De Sleutels

GSV De Sleutels is ontstaan uit de BNMO, de “moeder van de gehandicaptensport in Nederland”. Op 1 september 1959 werd GSV De Sleutels opgericht, eerder nog dan de Nederlandse Invaliden Sportbond (NIS), de latere Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS), die pas in 1961 het levenslicht zag. Deze is door een fusie overgegaan in NEBAS/NSG, en heet sinds 16 april 2008 Gehandicaptensport Nederland.

Het is vooral de zitvolleybalsectie geweest, van waaruit de vereniging zich in het verleden heeft opgebouwd. Later werden sporten zoals Basketbal, Goalbal, Slender-You, Fitness, Schieten, Schermen, Tafeltennis, Aquajoggen en Zwemmen toegevoegd.

De afgelopen 50 jaar heeft GSV De Sleutels aangetoond organisatorisch veel aan te kunnen.

 • 1965 Ned. Kampioenschap tafeltennis
 • 1980 Ned. Kampioenschap schermen
 • 1985 Ned. Kampioenschap luchtdruk geweer/pistoolschieten
 • Diverse nationale toernooien (goalball/showdown)
 • Jubilea van de vereniging (25/35/40 jaar)
 • 2004 Nederlands Kampioenschap showdown
 • 2005-2006 Nederlands Kampioenschap Showdown

GSV De Sleutels is een gezonde vereniging met ca. 100 sportende leden uit de hele Leidse regio. Zij wil sportbeoefening mogelijk maken voor mensen met een tijdelijke en/of langdurige fysieke of ook psychische beperking in de breedste zin des woord. 'Bewegen met een beperking' is het motto.

Sport voor gehandicapten is niet zo gewoon en bereikbaar; de sport bevindt zich nog steeds in een situatie van achterstand. Sporten is voor een gehandicapte vrijwel altijd kostbaarder is dan voor validen, mede door aangepaste sportuitrusting, bijzondere voorzieningen voor het vervoer en de veelal onmisbare deskundige begeleiding en de vaak vele (nood)oplossingen waarnaar moet worden gezocht om sportaccommodaties geschikt te maken. Er moeten doorgaans veel extra kosten gemaakt worden voordat sport beoefend kan worden.

Naast deze materiële kant is er nog een sociale kant. Ook de vervoersvoorzieningen of bijdragen in eigen vervoermiddelen worden drastisch teruggeschroefd.

Voor het benodigde geld kan, zeker nu de subsidiekranen steeds meer worden toegeknepen, niet langer meer als vanzelfsprekend een beroep worden gedaan op de landelijke, provinciale of gemeentelijke overheden. We zijn nu, maar ook in de toekomst steeds meer afhankelijk van sponsors, donaties en subsidie. Dankzij deze extra middelen kunnen we de contributie zo laag mogelijk houden.

Op dit moment omvat het sportpakket:

 • zwemmen
 • showdown
 • aquajoggen
 • bowlen
 • luchtgeweer/pistoolschieten
 • boccia

Al de sporten kunnen worden beoefend dankzij de grote inzet van vele vrijwilligers die belangeloos hun tijd ter beschikking stellen.

Het spreekt vanzelf dat het bestuur steeds bezig blijft het sportaanbod te verruimen. Er zijn nog veel mensen met een beperking of handicap die over de “drempel” geholpen moeten worden: isolement hoeft niet. Naast onze sportactiviteiten maken we ook ruimte voor een aantal sociaal-culturele activiteiten zoals bingoavonden, een barbecue enzovoorts.

GSV De Sleutels is een actieve gesprekspartner van zowel gemeente als andere belangenorganisaties als het gaat om subsidies, aanpassingen, uitbreiding van sporten en integratiemogelijkheden in reguliere sportverenigingen (voor validen).

De laatste jaren zoeken wij steeds meer de publiciteit. Veel drempels moeten nog worden geslecht, letterlijk en figuurlijk. Dit kost tijd. Mensen moeten er meer van doordrongen worden dat prestaties geleverd door iemand met een handicap, evenveel inspanning en inzet vragen. Men gaat hier vaak pas over nadenken indien het zelf aan den lijve wordt ervaren. GSV De Sleutels wil het 'bewegen met een beperking' daarom graag op een positieve manier breed onder de aandacht brengen.

Jubileum van GSV De Sleutels

In 2009 heeft GSV De Sleutels uitgebreid haar 50-jarig jubileum gevierd.

10 januari 2009: nieuwjaarsreceptie
16 februari 2009: groot zwemfeest
21 maart 2009: bowlingtoernooi
16/17 mei 2009: showdowntoernooi
18 juli 2009: schiettoernooi
19 september 2009: goalbaltoernooi
26 september 2009: fantastisch slotfeest
 

‘Bewegen met een beperking, bewegen zonder beperking.’

© 2020 GSV De Sleutels. Website door interlijn.nl in opdracht van ict4free.nl.