Contributie

GSV De Sleutels probeert de contributie zo laag mogelijk te houden. Door voortdurend op de kleintjes te letten, en dankzij bijdragen van sponsors lukt dat nog steeds. Zo kunnen ook mensen met een wat kleinere beurs meedoen.

Bowlen
per seizoen € 17,50
per keer € 3,00 (inclusief 1 consumptie)

Alle andere sporten
per kwartaal € 48,00
per jaar € 192,00 (NB: 2e sport € 144,00; partner € 96,00)

Toelichting op de reductie-mogelijkheden
Wie 2 sporten beoefent, krijgt op de 2e sport 25% reductie.
Voorbeeld: 1x zwemmen en 1x aquajoggen (of 2x zwemmen): jaarcontributie € 192,00 + € 144,00 = € 336,00

Wie sport beoefent met zijn/haar partner, krijgt voor de partner 50% reductie.
Voorbeeld: 1x zwemmen met partner: jaarcontributie € 192,00 + € 96,00 = € 288,00

Betaalmogelijkheden
U kunt GSV De Sleutels machtigen voor automatische afschrijving van de contributie. Bedragen worden in de eerste week van het kwartaal geïncasseerd.

Print de machtiging en lever het ingevulde en ondertekende formulier in bij de penningmeester:
A. Keereweer
A. Tinneplein 170
2331 PP Leiden

Formulier machtiging

U kunt ook uw betaling zelf regelen door het contributiebedrag over te maken naar bankrekeningnummer IBAN NL88 RABO 0335 6917 06 t.n.v. GSV De Sleutels. U ontvangt in de eerste week van het desbetreffende kwartaal een factuur.