Bestuur

GSV De Sleutels wordt geleid door enthousiaste vrijwilligers, die samen het bestuur vormen.

Het bestuur zorgt voor het reilen en zeilen van de vereniging, maakt jaarlijks een begroting, zorgt voor betalingen en voor inning van de contributies, en stimuleert waar mogelijk het enthousiasme in de vereniging. Doordat het vrijwilligerswerk is, hebben bestuursleden hart voor de doelgroep, en willen ze zich graag inzetten. Dat geeft een positieve sfeer.

Momenteel bestaat het bestuur uit:

  • Marnix Zwart (voorzitter)
  • Jim Pons (secretaris)
  • Ursula Galjaard (penningmeester)
  • Cornelia Schröder (algemeen bestuurslid)

Contact

Vanzelfsprekend kunt u op allerlei manieren contact opnemen met het bestuur van GSV De Sleutels.

Voor meer informatie over de vereniging kunt u bij de bestuursleden terecht. Dat mag telefonisch, maar voor het gemak nog liever via ons contactformulier.

Marnix Zwart (voorzitter), telefoon (071) 522 76 57.
Jim Pons (secretaris), telefoon (06 82) 68 14 33.

Voor meer informatie over de verschillende sporten verwijzen we u naar de desbetreffende pagina's onder 'De sporten'. Daar vindt u ook de contactgegevens van de coördinatoren. Ook die staan u graag te woord.

‘Bewegen met een beperking, bewegen zonder beperking.’

© 2020 GSV De Sleutels. Website door interlijn.nl in opdracht van ict4free.nl.