Geschiedenis

GSV De Sleutels is ontstaan uit de BNMO, de “moeder van de gehandicaptensport in Nederland”. Op 1 september 1959 werd GSV De Sleutels opgericht, eerder nog dan de Nederlandse Invaliden Sportbond (NIS), de latere Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS), die pas in 1961 het levenslicht zag. Deze is door een fusie overgegaan in NEBAS/NSG, en heet sinds 16 april 2008 Gehandicaptensport Nederland.

Het is vooral de zitvolleybalsectie geweest, van waaruit de vereniging zich in het verleden heeft opgebouwd. Later werden sporten zoals Basketbal, Goalbal, Slender-You, Fitness, Schieten, Schermen, Tafeltennis, Aquajoggen en Zwemmen toegevoegd.

De afgelopen 50 jaar heeft GSV De Sleutels aangetoond organisatorisch veel aan te kunnen.

 1. 1965 Ned. Kampioenschap tafeltennis
 2. 1980 Ned. Kampioenschap schermen
 3. 1985 Ned. Kampioenschap luchtdruk geweer/pistoolschieten
 4. Diverse nationale toernooien (goalball/showdown)
 5. Jubilea van de vereniging (25/35/40 jaar)
 6. 2004 Nederlands Kampioenschap showdown
 7. 2005-2006 Nederlands Kampioenschap Showdown

GSV De Sleutels is een gezonde vereniging met ca. 100 sportende leden uit de hele Leidse regio. Zij wil sportbeoefening mogelijk maken voor mensen met een tijdelijke en/of langdurige fysieke of ook psychische beperking in de breedste zin des woord. 'Bewegen met een beperking' is het motto.

Sport voor gehandicapten is niet zo gewoon en bereikbaar; de sport bevindt zich nog steeds in een situatie van achterstand. Sporten is voor een gehandicapte vrijwel altijd kostbaarder is dan voor validen, mede door aangepaste sportuitrusting, bijzondere voorzieningen voor het vervoer en de veelal onmisbare deskundige begeleiding en de vaak vele (nood)oplossingen waarnaar moet worden gezocht om sportaccommodaties geschikt te maken. Er moeten doorgaans veel extra kosten gemaakt worden voordat sport beoefend kan worden.

Naast deze materiële kant is er nog een sociale kant. Ook de vervoersvoorzieningen of bijdragen in eigen vervoermiddelen worden drastisch teruggeschroefd.

Voor het benodigde geld kan, zeker nu de subsidiekranen steeds meer worden toegeknepen, niet langer meer als vanzelfsprekend een beroep worden gedaan op de landelijke, provinciale of gemeentelijke overheden. We zijn nu, maar ook in de toekomst steeds meer afhankelijk van sponsors, donaties en subsidie. Dankzij deze extra middelen kunnen we de contributie zo laag mogelijk houden.

Op dit moment omvat het sportpakket:

 1. zwemmen
 2. showdown
 3. aquajoggen
 4. bowlen
 5. luchtgeweer/pistoolschieten
 6. boccia 

Al de sporten kunnen worden beoefend dankzij de grote inzet van vele vrijwilligers die belangeloos hun tijd ter beschikking stellen.

Het spreekt vanzelf dat het bestuur steeds bezig blijft het sportaanbod te verruimen. Er zijn nog veel mensen met een beperking of handicap die over de “drempel” geholpen moeten worden: isolement hoeft niet. Naast onze sportactiviteiten maken we ook ruimte voor een aantal sociaal-culturele activiteiten zoals bingoavonden, een barbecue enzovoorts.

GSV De Sleutels is een actieve gesprekspartner van zowel gemeente als andere belangenorganisaties als het gaat om subsidies, aanpassingen, uitbreiding van sporten en integratiemogelijkheden in reguliere sportverenigingen (voor validen).

De laatste jaren zoeken wij steeds meer de publiciteit. Veel drempels moeten nog worden geslecht, letterlijk en figuurlijk. Dit kost tijd. Mensen moeten er meer van doordrongen worden dat prestaties geleverd door iemand met een handicap, evenveel inspanning en inzet vragen. Men gaat hier vaak pas over nadenken indien het zelf aan den lijve wordt ervaren. GSV De Sleutels wil het 'bewegen met een beperking' daarom graag op een positieve manier breed onder de aandacht brengen.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION