Contributie

GSV De Sleutels probeert de contributie zo laag mogelijk te houden. Door voortdurend op de kleintjes te letten, en dankzij bijdragen van sponsors lukt dat nog steeds. Zo kunnen ook mensen met een wat kleinere beurs meedoen.

Bowlen
Contributie deelname per seizoen (september tot en met april) is € 45,- (inclusief 1 consumptie per keer en verzekering). Aanmelding in principe voor een heel seizoen; later instromen kan alleen na overleg en bij beschikbare ruimte.

Alle andere sporten
Contributie lidmaatschap per jaar € 222,00 (m.i.v. 1 januari 2024).
Er wordt viermaal (ieder kwartaal) € 55,50 in rekening gebracht.

Korting bij Zorg & Zekerheid
Wie bij Zorg & Zekerheid de juiste aanvullende ziektekostenverzekering heeft en ten minste 55 jaar oud is, komt in aanmerking voor een vergoeding: Preventieve cursus 'Meer bewegen voor ouderen' (MBVO, Z&Z-code 71173).

Reductie-mogelijkheden
Wie 2 sporten beoefent, krijgt op de 2e sport 25% reductie.
Wie sport beoefent met zijn/haar partner, krijgt voor de partner 50% reductie.
Wie zich naast een van de andere sporten ook voor het bowlen aanmeldt, betaalt daarvoor geen € 45,- maar € 35,- voor een heel seizoen.

Betaalmogelijkheden
Wij stellen het op prijs als je ervoor kiest om GSV De Sleutels te machtigen voor automatische afschrijving van de contributie. De contributie wordt telkens in de eerste week van het kwartaal geïncasseerd.

De ingevulde en ondertekende machtiging kun je per e-mail indienen bij de secretaris (gsvdesleutels@gmail.com), of via het postadres
Ereprijskamp 24
2353 HZ Leiderdorp

Formulier machtiging

Als je de betalingen zelf wilt regelen, kan dat na ontvangst van de factuur. Je ontvangt die in de eerste week van het desbetreffende kwartaal.

‘Bewegen met een beperking, bewegen zonder beperking.’

© 2020-2024 GSV De Sleutels. Website door interlijn.nl in opdracht van ict4free.nl.