Bestuur

GSV De Sleutels wordt geleid door enthousiaste vrijwilligers, die samen het bestuur vormen.

Het bestuur zorgt voor het reilen en zeilen van de vereniging, maakt jaarlijks een begroting, zorgt voor betalingen en voor inning van de contributies, en stimuleert waar mogelijk het enthousiasme in de vereniging. Doordat het vrijwilligerswerk is, hebben bestuursleden hart voor de doelgroep, en willen ze zich graag inzetten. Dat geeft een positieve sfeer.

Ook zorgt het bestuur ervoor dat er binnen GSV De Sleutels zorgvuldig omgegaan wordt met alles wat met de leden te maken heeft. Ook hanteren we een privacyverklaring als leidraad bij onze bezigheden.

2021 12 11 Portret bestuurMomenteel bestaat het bestuur uit (van links naar rechts):

  • Ursula Galjaard (penningmeester)
  • Jim Pons (secretaris)
  • Cornelia Schröder (algemeen bestuurslid)
  • Marnix Zwart (voorzitter)

Met ingang van 9 juni 2023 is ook Linda Raaphorst bestuurslid. Ze is door de ledenvergadering aangesteld, nadat het bestuur haar had voorgedragen. Aan een nieuwe foto wordt gewerkt...

Contact

Voor meer informatie over de vereniging kun je bij de bestuursleden terecht. Dat mag telefonisch, maar voor het gemak nog liever via ons contactformulier.

Marnix Zwart (voorzitter), telefoon (071) 522 76 57.
Jim Pons (secretaris), telefoon (06 82) 68 14 33.

Voor meer informatie over de verschillende sporten verwijzen we je naar de desbetreffende pagina's onder 'De sporten'. Daar vind je ook de contactgegevens van de coördinatoren. Ook die staan je graag te woord.

‘Bewegen met een beperking, bewegen zonder beperking.’

© 2020-2024 GSV De Sleutels. Website door interlijn.nl in opdracht van ict4free.nl.