Bestuur

GSV De Sleutels wordt geleid door enthousiaste vrijwilligers, die samen het bestuur vormen.

Het bestuur zorgt voor het reilen en zeilen van de vereniging, maakt jaarlijks een begroting, zorgt voor betalingen en voor inning van de contributies, en stimuleert waar mogelijk het enthousiasme in de vereniging. Doordat het vrijwilligerswerk is, hebben bestuursleden hart voor de doelgroep, en willen ze zich graag inzetten. Dat geeft een positieve sfeer.

Momenteel bestaat het bestuur uit:

R. van Weesel (voorzitter)
A. Keereweer (penningmeester)
E. Heins (algemeen bestuurslid)
C. Hoogstraten (algemeen bestuurslid)

Van het bestuur:
Zoals u hierboven ziet is de bestuursfunctie van secretaris vacant. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de voorzitter. De secretaris is degene die de stukken voor de bestuursvergaderingen voorbereidt, de notulen verzorgt, en in voorkomende gevallen correspondentie verzorgt. Natuurlijk wordt de secretaris zoveel mogelijk ondersteund door het hele bestuur. Het is en blijft teamwork.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION